Prosjekt Eidsbergveien

Prosjektet der vi bygget en horisontaldelt tomansbolig i Eidsbergveien 38, Askim er ferdig og begge leilighetene er solgt.
Denne boligen er lik de i Gartneriveien bortsett fra at her er det separat toalett i tillegg.